Velkommen til  Ukraine – TopFarming A/S

Ukraine – TopFarming A/S driver landbrug i Ukraine nær ved Kharkov.

Der dyrkes ca. 3.900 ha. planteavl og der forefindes en kvægbesætning på 300 køer.

Selskabet blev stiftet i 2005 og vores første høstår var i 2008.

Den daglige drift varetages af en dansk driftsleder, som referer til direktion og bestyrelse i Danmark.