Home/Markbrug/Strategi og Etik

Strategi og etik

Vores strategi i markbruget er få input og output til at gå op i en højere enhed. Da nedbørsmængden er begrænset og der er en stor usikkerhed mht. hvornår at nedbøren kommer, er det meget vigtigt at dosere input såsom gødning og planteværn korrekt.

På maskinsiden prøver vi også at være meget omkostningsbevidste. Vi praktiserer reduceret jordbehandling uden pløjning. Flere af opgaverne bl.a. såning og høst foregår ofte 24 timer i døgnet, således at maskinerne bliver udnyttet.
Om vinteren renoveres/vedligeholdes maskinerne på eget værksted, hvor der også laves relative store reparationer selv.

Mht. afgrødevalg har vi et alsidigt og varieret sædskifte både pga. risikospredning og plantesundhed. Risikospredning er for os et nøgleord. Både som nævnt i afgrødevalg men så sandelig også hvad angår køb af stk. varer samt salg af råvarer. Da vi ikke er dygtige nok til at forudsige priser på råvarer, så sælger vi lidt hele tiden, for at dække vores risiko af.

Etikken er i højsædet både hvad angår god landmandsskik, hensynstagen til naturen, arbejdsforhold og medarbejderpleje.