Home/Kvægbrug/Stadsystem

Staldsystem

Mælkeproduktionen finder sted i ukrainske stalde med fodring efter TMR-princip.
Staldene er indrettet med naturlig ventilation og automatisk udmugning.